We hebben akkoord van de FRC, het ingediende fokplan voldoet aan de eisen van het Verenigings Fokreglement en we staan op de lijst met de te verwachten nesten.

Wanneer we een nest verwachten is nog moeilijk te zeggen. Iza is tot nu toe vijf keer loops geweest met tussenpozen van resp. 8, 11, 11½ en 7 maanden. De laatste keer was begin september 2022. Uitgaande van 7 tot 11 maanden zal ze ergens tussen april en augustus weer loops worden en worden gedekt door Finn.